воденица

Кметът на Егрек Аптула Карафеизов и останалите 540 жители на селото продължават да ползват водениците.

Жителите на граничното село поддържат в изправност 5 орташки воденици Крумовградското с. Егрек се намира на място от където не можеш да продължиш, защото пътят внезапно свършва, а отсреща зад […]