Трасето на обходния път на Кърджали минава между две концесионни площи, не блокира залежите на бентонит


Новини Трасето на обходния път на Кърджали минава между две концесионни площи, не блокира залежите на бентонит
Бисер Николов
0 Comments

Бисер Николов

Бисер Николов

Внимателно се запознах с материала, озаглавен „Бентонит под обходния  път на Кърджали във формулата на Бисер Николов”  във в. „Нов живот” от 18 октомври т.г. отд-р инж. К. Божинов и му благодаря, въпреки че не го познавам и името му не ми говори нищо,  за активната позиция.

Тревогите му, че обходният път ще блокира националните запаси от бентонит, са неоснователни. Текстът във в. „Нов живот” поднася  неверни и заблуждаващи твърдения, които вероятно са следствие от липсата на информация на д-р инж. К. Божилов – пенсионер повече от 20 години, и това обяснява нещата.

Голяма заслуга за ускоряване на работата по проекта е на покойния Димчо Михалевски и той не се „въздържа от съгласие”, както твърди авторът д-р инж. К. Божинов. Михалевски прави сериозно проучване след възражение на „Бентонит„АД за преминаване на трасето на пътя през концесионната площ на участъка „Пропаст – север”.

Схемата на обходния път

Схемата на обходния път

Той възлага на специалисти да нанесат върху концесионната площ три проектни варианта за трасе. Източният вариант минава през неотработени геоложки запаси. Този вариант е отхвърлен, както и западният, за да се възприеме, най-удачния (среден). На практика трасето на пътя минава  като през иглени уши точно между две концесионни площи – „Пропаст” и „Доброволец”, тъй като се намират много близо една до друга, но не са свързани.  Проектантите на пътя са предвидили между тези две площи да бъде изграден виадукт, който ще позволява между двата участъка под новия път да преминават тежки камиони и механизация на концесионера.

Трасето на пътя не само че не „блокира кариерните работи за добив на бентонит и въобще промишлените запаси, единствени за България“, както твърди авторът, а ще позволи на дружеството да спести инвестиции в района  за рекултивация, която е задължено да извърши.

Бих искал да подчертая още, че концесионерът участва във всички съвети, свързани с обходния път.

И накрая – възразявам категорично срещу политическите намеци и нападки, публикувани във в.„Нов живот”. Те граничат с небивалици и няма да ги коментирам.

По предпроектните проучвания и идейния проект на обходния път работеха много експерти –  от Областна администрация Кърджали, Община Кърджали, АПИ, МРР. Обходният път не е във „формулата на Бисер Николов”. Изпълнението на обекта ще облекчи сериозно автомобилния трафик в областния град, а от това ще спечелят без изключение жителите на областта и туристите.

БИСЕР НИКОЛОВ

Областен управител на област Кърджали


Вашият коментар