Обновяват пътя между селата Черноочене и Дядовско

Обновяват пътя между селата Черноочене и Дядовско
Започна полагането на асфалт по една от най-натоварените общински пътища между селата Черноочене и Дядовско
Започна полагането на асфалт по една от най-натоварените общински пътища между селата Черноочене и Дядовско

Започна полагането на асфалт по една от най-натоварените общински пътища между селата Черноочене и Дядовско и разклона от Житница до Водач. Асфалтирането ще се извърши на два етапа. В момента се полага биндер слоя, а след това ще се положи и износващия.
Отсечката обслужва население над 3 000 души от 8 кметства, между които Дядовско, Каняк, Яворово, Водач, Житница, Даскалово, Бели вир и Свободиново.
След почистването на водостоците и канавките край трасето, се премина към полагане на асфалтобетон.
Кметът на Община Черноочене Айдън Осман заяви, че поради ограничените финансови ресурси от дълги години тази артерия не е основно ремонтирана, което е довело до сериозно затрудняване на движението на автомобили.
„Особено сериозен беше проблемът в еднолентовата отсечката от село Житница до Дядовско, която беше в окаяно състояние. Налагаше се вземането на временни решения, чрез ежегодни кърпежи“, отбеляза Айдън Осман. Дейностите по обновяване на над 8-километровия път се финансират от Държавния бюджет по Публично инвестиционната програма „Растеж и развитие на регионите”.
Рехабилитацията на отсечката е първа фаза от проекта, който предвижда основен ремонт на пътя Черноочене – Дядовско – Каняк – Бели вир – стария път Черноочене – Кърджали. Обновяването ще продължи след осигуряване на средства, уточни кметът. След изпълнение на проекта се очаква да се повиши безопасността на придвижване по общинската пътна мрежа и да намалеят пътно-транспортните произшествия.

Вашият коментар