Пожарната в Кърджали става на един век през септември


Щрихи Пожарната в Кърджали става на един век през септември
През 1934 година, общината закува първия противопожарен автомобил - камион "Форд Магирус"
0 Comments

През 1934 година, общината закува първия противопожарен автомобил - камион "Форд Магирус"

През 1934 година, общината закува първия противопожарен автомобил – камион „Форд Магирус“

100-годишен юбилей навършва пожарната в Кърджали този септември. Архивите на българската администрация в родопския град свидетелстват, че още през 1914 година със Заповед № 5 на кмета Сава Г. Недялков се разпорежда организация на Пожарна команда. За неин началник е назначен Петър Добрев. Той е получавал заплата 60 лева. За пожарникари: Атанас Иванов, Мустафа Мехмедов, Неджиб Чауш, Мюмюн Ибрямов, Мюмюн Мехмедов и Ахмед Шабанов. Месечната заплата на пожарникарите е била 40.

Първите огнеборци били оборудвани с една ръчна помпа, две бурета и каруца.

Дейността на пожарната команда пряко се наблюдавала от кмета и се е издържала от средства на общината.

От протокол на общинския съвет от 18.04.1915 г. е видно, че се отпускат 600 лв. за закупуване на три конски коли за нуждите на пожарната команда.

Групата за борба с пожарите е съществувала до средата на 1927 година. От архивите става ясно, че тогава общината закрива командата и уволнява началника й. Причината е прозаична – икономия на средства.

Две години по-късно, обаче общината отново назначава огнеборци и закупува четириколна ръчна пожарна помпа и впряг коне. Това става със заповед на тогавашния кмет Янко Ламбрев, който назначава комисия за закупуване на четириколна ръчна пожарна помпа за конски впряг.

Първата сграда на пожарната се е намирала на ул. "Айваз баба" в района на днешния исторически музей

Първата сграда на пожарната се е намирала на ул. „Айваз баба“ в района на днешния исторически музей

Пожарната служба в гр. Кърджали започва своята дейност през 1934 г. Тогавашните общински власти определят за пожарна служба едноетажна сграда с две стаи и един гараж на адрес: гр. Кърджали кв.”Пазара”, ул.”Айваз баба” и закупуват първия противопожарен автомобил марка „Форд Магирус”.

Със заповед 278 от 17.12.1935 г. се определя редът за използване на автомобилна пожарна помпа-поливачка.

През 1946 г. е приет и първият специален нормативен акт в областта на пожарната защита „Закон за противопожарна защита”. Съгласно Закона общото ръководство на противопожарната защита се поема от МВР. Установени са и длъжностните наименования на служителите – пожарникар, старши пожарникар и уредник. В Закона се регламентира и изграждането на обектни противопожарни служби към по значимите предприятия, освен градските служби.

През 1954 г. са организирани и първите обектни противопожарни служби на територията на Оловно-цинковия комбинат и „Горубсо”. Технически и двете служби са осигурени с по един противопожарен автомобил, като в службата на ”Горубсо” той е открит тип.

През 1956 година градската противопожарна служба получава 2 съветски автомобила "ЗИС - 150".

През 1956 година градската противопожарна служба получава 2 съветски автомобила „ЗИС – 150“.

През 1956 г. в градската пожарна на Кърджали са получени първите нови противопожарни автомобили – 2 броя марка „ЗИС 150”, съветско производство.

През 1959 г. пожарната служба в Кърджали е преместена в двуетажна монолитна сграда с два гаража на адрес: ул. „Г. Кондолов” №26 , където е и до днес.

През годините от създаването си до днешни дни пожарната се е ръководила от следните началници: – Петър Добрев, Крум Кумутаров, Тошо Драганов, полковник Георги Мичев, полковник Георги Докузов, капитан Никола Щърбов, майор Тодор Митев, подполковник Атанас Божинов, подполковник Славчо Киряков, подполковник Никола Янев, полковник Иван Чавдаров, майор Митко Синабов, полковник Христо Тодоров, главен инспектор Айдън Аптула и от септември 2012 г. до момента инж. Иван Стефанов.

Съветските зилове са най-дълго използваните автомобили от огнеборците в Кърджали.

Съветските зилове са най-дълго използваните автомобили от огнеборците в Кърджали.

Службата в момента разполага с 8 пожарни автомобила, оборудвани с уреди и съоръжения за действие при пожари, наводнения, катастрофи и други кризисни ситуации, и една автостълба. Денонощните дежурства се осъществяват от четири дежурни смени. Основна дейност е и държавният противопожарен контрол.

Важно място заемат работата с учениците, които са организирани в МПО „Млад огнеборец”, и развитието и популяризирането на пожароприложния спорт сред обществото.


Вашият коментар